Thứ Năm, 13 tháng 4, 2017

Phần Mềm Quản Lý Layout Máy Trong Sản Xuất Công Nghiệp

tháng 4 13, 2017

Phần Mềm Quản Lý Layout Máy Trong Sản Xuất Công Nghiệp
Tính Năng:
-Tích hợp phần cứng, Có chức năng báo lỗi trên phần mềm khi có sự cố
-Có thể Chỉnh sửa vị trí Máy trực tiếp trên Layout với các thao tác kéo thả chuột đơn giản
-Lưu lại lịch sử sửa lỗi, thời gian lỗi, người sửa lỗi, trạng thái lỗi tương ứng
-Các tùy chọn mở rộng khác theo yêu cầu0 nhận xét