Thứ Bảy, 13 tháng 5, 2017

Sửa PLC S7-200 CPU224 24VDC cắm nhầm 220VAC

tháng 5 13, 2017

Sửa PLC S7-200 CPU224 24VDC cắm nhầm 220VAC
0 nhận xét